• actief
  • not active
  • hover

Een luchtvaartgerichte Academische Bachelor.

  Een luchtvaartgerichte Academische Bachelor kan je ondermeer bekomen aan de Erasmus Hogeschool te Brussel, via een verkort programma van één jaar indien je afgestudeerd bent als lijnpiloot. Dit betekent concreet dat je moet beschikken over: de vergunning van beroeps vliegtuigbestuurder, uitgereikt of erkend door het Directoraat-generaal van de Luchtvaart, de bevoegdheidsverklaring instrumentvliegen en het bewijs geslaagd te zijn in de examens over de algemene kennis voor het bekomen van de vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot (CPL/IR 'frozen ATPL'). Op deze manier verwerf je een Academische Bachelor 'industriële wetenschappen' met afstudeerrichting 'elektromechanica'.

• De Erasmus Hogeschool heeft een speciaal programma opgesteld (uniek in België!) dat piloten toelaat versneld een academische Bachelor te halen. Het verkort programma omvat 837 les uren of 79 studiepunten, en is dus (theoretisch) te doen in één academiejaar (limiet op 80 SP). De studenten worden evenwel aangeraden dit te spreiden over anderhalf jaar, gezien een normaal jaar 60 SP behelst en het verkort programma toch niet licht is.

Een student die zich wenst in te schrijven voor een voltijdse opleiding kan op volgende manier zijn/haar masterdiploma behalen:

- academiejaar 1: 60 studiepunten uit het verkort programma
- academiejaar 2: resterende 19 studiepunten uit het verkort programma + 40 studiepunten uit de masteropleiding (alle vakken)
- academiejaar 3 (tot februari): resterende 20 studiepunten uit de masteropleiding (=masterproef (zelfstandig werk met begeleiding)).

Uiteraard zijn de kandidaten nog altijd vrij om het over een andere periode te spreiden.

• De Erasmus Hogeschool kan de actuele studenten eveneens toelaten om reeds tijdens hun studie van piloot reeds één of meerdere vakken af te leggen. Dit kan onder de vorm van een creditcontract, waarvoor geen speciale vooropleiding vereist is. Op die manier kunnen zij al een voorsprong opbouwen.
Op deze manier ligt de weg open om NA het verwerven van de CPL/IR 'frozen ATPL' nog twee officiële diploma's te behalen!