• actief
  • not active
  • hover

ONDERWIJSDECREET XIV EN DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Onderwijsdecreet XIV bepaalt:

Artikel V.15. Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 312sexies toegevoegd dat luidt als volgt : "Artikel 312sexies. De opleiding tot lijnpiloot georganiseerd door een door het Belgisch Bestuur van de Luchtvaart erkende privé-instelling (bv Ostend Air College) wordt gelijkgesteld met een basisopleiding van één cyclus in een hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap.". Het decreet zegt dat de opleiding tot lijnpiloot een niveaugelijkwaardigheid heeft met een basisopleiding van één cyclus (= een 'professionele' bachelor).  De opleiding tot lijnpiloot resulteert dus niet in een bachelordiploma, maar wordt zowel onderwijskundig als naar tewerkstelling toe beschouwd als zijnde van een niveau dat hetzelfde is als wanneer men een 'professionele' bacheloropleiding zou hebben gevolgd.  De gelijkschakeling heeft tot gevolg dat de studies tot lijnpiloot erkend worden als zijnde studies hoger onderwijs. Op die manier kunnen de tijdens de opleiding tot lijnpiloot verworven competenties gevalideerd worden met het oog op het behalen van het diploma van een verwante hogeschoolopleiding.

Professionele, Academische Bachelor of Master?

De graad van bachelor wordt toegekend na een studie van 180 studiepunten.  Een luchtvaartgerichte Academische Bachelor kan je bekomen aan de VUB, via een verkort programma van één jaar indien je afgestudeerd ben als lijnpiloot.  Op deze manier verwerf je een Academische Bachelor 'industriële wetenschappen' met afstudeerrichting 'elektromechanica'.

De VUB heeft een speciaal programma opgesteld dat piloten toelaat versneld een academsiche Bachelor te behalen.  Het verkort programma omvat 837 lesuren of 79 studiepunten, en is dus (theoretisch) realiseerbaar in één academiejaar (limiet op 80 SP).  De studenten  worden evenwel aangeraden dit te spreiden over anderhalf jaar, gezien een normaal jaar 60 SP behelst en het verkort programma toch niet licht is.  Een student die zich wenst in te schrijven voor een voltijdse opleiding kan op volgende manier zijn/haar masterdiploma behalen:

- academiejaar 1: 60 studiepunten uit het verkort programma

- academiejaar 2: resterende 19 studiepunten uit het verkort programma + 40 studiepunten uit de masteropleiding (alle vakken)

- academiejaar 3 (tot februari): resterende 20 studiepunten uit de masteropleiding (=masterproef (zelfstandig werk met begeleiding)).

Op deze manier ligt de weg open om NA het verwerven van de CPL/IR 'frozen ATPL' nog twee officiële diploma's te behalen terwijl de student reeds kan tewerkgesteld worden bij een luchtvaartmaatschappij en zo de nodige uren te vliegen en de investering sneller terug te verdienen.