• actief
  • not active
  • hover

 

Medisch attest klasse 1

De Europese wetgeving voorziet dat elke piloot naast zijn vergunning ook in het bezit moet zijn van een geldig medisch attest.  Om zo’n medisch attest te bekomen kunnen piloten van burgerlijke luchtvaartuigen beroep doen op het Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde (ECLG) van het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX).

Het Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde van Medex informeert piloten vanaf nu op http://www.medex.fgov.be/  Piloten kunnen op de website van Medex terecht voor informatie over de soorten attesten en medische onderzoeken.  Ook de aanvraagformulieren zijn via de website beschikbaar.

Voor het verkrijgen van een ATPL licentie, dient men in het bezit te zijn van een Klasse 1 vergunning.  

Beperkte geldigheidsduur

Het is de verantwoordelijkheid van elke piloot om ervoor te zorgen dat hij voor iedere vlucht beschikt over een geldig geneeskundig attest.  Hij moet erop toezien tijdig de nodige maatregelen te nemen om dit attest te hernieuwen.  Het medisch onderzoek voor een hernieuwing van het attest moet in de periode van 45 kalenderdagen vóór de vervaldatum van het medisch attest plaatsvinden.

Een geldig medisch geschiktheidattest moet altijd worden voorgelegd aan de Dienst Vliegvergunningen van de FOD Mobiliteit.  Een vlieglicentie zal niet verlengd worden zonder geldig medisch attest. 

Wanneer ontvangt de piloot zijn medische attest?

Piloten die een initieel onderzoek ondergaan, krijgen hun attest nooit onmiddellijk mee. De initiële onderzoeken klasse 1 worden eerst gesuperviseerd door een arts van het AMS (Aeromedical Section) van het Bestuur der Luchtvaart van de FOD Mobiliteit. 

Medische onderzoeken

Een medisch onderzoek omvat een gedetailleerde analyse van de medische geschiedenis van de piloot.  Er wordt ook nagegaan of men voldoet aan de fysieke en mentale geschiktheidcriteria die zijn gedefinieerd in de regelgeving aan de hand van een reeks lichamelijke en laboratoriumonderzoeken.  Eventueel worden specialisten geraadpleegd afhankelijk van het type onderzoek.

Er zijn verschillende soorten medische onderzoeken naargelang :

  • De klasse
  • Het een eerste medisch onderzoek betreft of een onderzoek voor een hernieuwing van de vergunning en het medisch attest
  • De uitgebreidheid van het onderzoek (algemeen of grondig onderzoek)

Waar kunnen onderzoeken uitgevoerd worden?

Alle onderzoeken van Klasse 1 moeten worden uitgevoerd door een Expertisecentrum voor luchtvaartgeneeskunde, zoals het ECLG van Medex. 

Het ECLG van Medex is gevestigd in Brussel en alle onderzoeken gaan door te:

Bestuur medische expertise

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Wat moet je meenemen naar een initieel onderzoek bij het ECLG?

  • Geldig paspoort of identiteitsbewijs
  • Eventueel bril en reservebril
  • Betalingsbewijs bij overschrijving
  • Ingevuld formulier van het Bestuur der Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer : Medisch formulier piloten(.word)  (zie bijlage of http://www.medex.fgov.be/  > medische expertise > piloten)

 Een afspraak maken bij het ECLG

Vraag je afspraak tijdig aan.  Het aantal plaatsen per zitting is beperkt en vooral de schoolvakanties zijn een drukke periode.

Hoe een afspraak regelen?

Stuur het aanvraagformulier ingevuld door naar het ECLG van Medex. (aanvraagformulier in bijlage of via www.medex.fgov.be  > medische expertise > piloten > aanvraag medische onderzoek piloten (.WORD) onmiddellijk in te vullen en versturen naar medex@health.fgov.be

Postadres : Medex – Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Fax: 02/524.76.00

Call center: 02/524.97.97

 Vermeld op het formulier duidelijk welke data voor u passen.  Medex probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar de door Medex voorgestelde datum hangt steeds af van het aantal plaatsen dat beschikbaar is.  Opgepast, de initiële onderzoeken voor klasse 1 gebeuren enkel op woensdag- en donderdagvoormiddag.

Het ECLG maakt zo snel mogelijk een afspraak en laat per brief of e-mail iets weten.

 Informatiebron : http://www.medex.fgov.be/