• actief
  • not active
  • hover

ELP (English Language Proficiency) test

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie (ICAO - International Civil Aviation Organisation) heeft wereldwijde verplichtingen ingevoerd betreffende het kennis- niveau van de Engelse taal voor bestuurders van luchtvaartuigen en luchtverkeersleiders.

Alle piloten en luchtverkeersleiders die van de radio gebruik maken, moeten via hun vergunning kunnen aantonen dat ze een kennisniveau 4, 5, of 6 hebben voor het gebruik van de Engelse taal in radiocommunicatie.
Deze verplichting moet ervoor zorgen dat er duidelijk over de radio gecommuniceerd wordt tussen piloten en luchtverkeersleiders.

De ELP test evalueert de taalvaardigheid in de 6 Proficiency Criteria (voor de 6 ICAO niveaus):

* Uitspraak

* Structuur

* Woordenschat

* Vlotheid

* Begrip

* Interacties

Ostend Air College organiseert in samenwerking met Elexam test voor haar studenten.