• actief
  • not active
  • hover

De Luchtvaart staat vol van afkortingen en jargon.  De belangrijkste daarvan hebben we alvast voor je op een rij gezet.

Instanties

EASA: European Aviation Safety Agency

Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.  Voert onder andere inspecties, opleiding- en normalisatieprogramma’s uit met het oog op uniforme tenuitvoerlegging van de Europese voorschriften voor luchtvaartveiligheid in alle lidstaten.

FAA: Federal Aviation Authorities

De FAA is de Amerikaanse regelgevende tegenhanger van de JAA

JAA : Joint Aviation Authorithies

De JAA vertegenwoordigt de luchtvaartautoriteiten van een aantal Europese lidstaten en is een regelgevend orgaan dat ook over de kwaliteit en inhoud van JAR-FCL waakt.

ICAO: International Civil Aviation Organization

De ICAO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties.  De landen die in de ICAO vertegenwoordigd zijn, maken afspraken over luchtvaart op mondiaal niveau.

ATO : Aproved Training Organization

Licenties / bevoegdheden / kwalificaties

AI : Ab initio’s

ATPL : Air Transport Pilot’s Licence

De ATPL-opleiding tot verkeersvlieger resulteert in onder meer een theoretisch ATPL (Airline Transport Pilot’s Licence) en een praktisch CPL (Commercial Pilot’s Licence)

CPL: Commercial Pilot’s Licence

Licentie dat de bevoegdheid geeft op te treden als eerste of tweede bestuurder tijdens vluchten tegen vergoeding, niet zijnde verkeersvluchten.

Frozen CPL en ATPL

Je bent geslaagd voor het theoretische gedeelte van de opleiding en hebt de bijbehorende licenties, maar hebt nog onvoldoende vlieguren gemaakt

PPL : Private Pilot Licence

Licentie dat de bevoegdheid geeft niet tegen vergoeding op te treden als eerst of tweede bestuurder van een luchtvaartuig tijdnes vluchten zonder baat.

IRI : Instrument Rating Instruction

ME : Multi Engine Rating

De kwalificatie zelfstandig een meermotorig vliegtuig te besturen, indien in het bezit van een PPL of CPL.

SE: Single Engine Rating

De kwalificatie zelfstandig een eenmotorig vliegtuig te besturen, indien in het bezit van een PPL of CPL.

FI: Flight Instructor

Vlieginstructeur

MCC: Multi Crew Co-operation

Multi Crew Co-operation houdt in  dat piloten als samenwerkend team op meermotorige vliegtuigen mogen vliegen waarvoor een meervoudige cockpitcrew is vereist.

Typerating

Kwalificatie voor het besturen van een bepaald type vliegtuig.

VFR – IFR : Visual Flight Rules – Instrument Flight Rules

Bij VFR is sprake van vliegen onder zichtomstandigheden, bij IFR voer je een vlucht uit op je instrumenten (bijvoorbeeld ‘s nachts of bij erg slecht weer).

PIC : Pilot in Command

Gezagvoerder.

Simulator – FNPTII

Simulator voor tweemotorige toestellen of een vliegtuigklasse waarbij de systemen en de instrumenten identiek functioneren als bij een echte vliegtuig.