• actief
  • not active
  • hover

Vergunning Lijnbestuurder
Dagonderwijs

Lijnpiloot : Airline Transport Pilot License (ATPL)

  Geïntegreerde opleiding in dagonderwijs

De geïntegreerde opleiding in het dagonderwijs is gericht naar jonge ab-initio studenten die pas afgestudeerd zijn en een loopbaan in de luchtvaart ambiëren.

Aanvang van de lessencyclus : half september / februari

  Toelatingsvoorwaarden:

minimum houder van een diploma ASO, TSO of gelijkgesteld.
voldoende kennis van de Engelse taal, wiskunde en fysica.
beschikken over een EASA Part-MED medisch certificaat 1 klasse

  Programma

Theoretische lessen voor de geïntegreerde opleiding van Lijnpiloot
Luchtrecht en luchtverkeersprocedures
Algemene vliegtuigkennis (casco, systemen, motoren)
Algemene vliegtuigkennis (instrumenten, avionica)
Gewichtsbestek
Vliegtuigprestaties
Vluchtplannig
Menselijke bekwaamheden en beperkingen
Weerkunde
Algemene navigatie
Radio navigatie
Operationele procedures
Aërodynamica
Communicatieprocedures VFR
Communicatieprocedures IFR

  Praktijk

Het praktijk gedeelte omvat 207praktijk (inclusief afzonderlijke cursus Multi Crew Cooperation (MCC) van 20 uur).

VFR = Visual Flight Rules
PPL = Private Pilot License
IFR = Instrument Flight Rules
ME = Multi-engine
CPL = Commercial Pilot License
MCC = Multi Crew Cooperation

  Examens

Theorie:
Om de kandidaat maximaal voor te bereiden op de officiële examens worden regelmatig testen georganiseerd en wordt het lesjaar afgesloten met schoolexamens. De officiële examens, onder de vorm van meerkeuzevragen, worden afgenomen door het Directoraat Generaal van de Luchtvaart te Brussel. De minimum score om te slagen bedraagt 75% per vak.
Praktijk:
Er worden 2 praktijk examens georganiseerd door OAC, namelijk:
PPL examen
CPL / ME - IFR examen
De examens worden afgenomen op een toestel van OAC, de examinator wordt aangeduid door het Directoraat-generaal Luchtvaart