• actief
  • not active
  • hover

Vergunning Lijnbestuurder
Weekendonderwijs

Lijnpiloot : Airline Transport Pilot License (ATPL)

  Geïntegreerde opleiding in weekendonderwijs

De geïntegreerde opleiding in het weekendonderwijs is gericht naar kandidaten met een achtergrond in het bedrijfsleven, ondernemers en zelfstandigen of personen die al te werk gesteld zijn in de luchtvaart als grond- of cabinepersoneel en die een loopbaan als lijnpiloot ambiëren.

  Aanvang van de lessencyclus: half september / eind januari

De theoretische lessen gaan door op zaterdag en dit gedurende het volledige eerste jaar.

  Toelatingsvoorwaarden:

minimum houder van een diploma ASO, TSO of gelijkgesteld.
voldoende kennis van de Engelse taal, wiskunde en fysica.
beschikken over een EASA Part-MED medisch certificaat 1 klas 

  Programma

Theoretische lessen voor de geïntegreerde opleiding van Lijnpiloot

Luchtrecht en luchtverkeersprocedures
Algemene vliegtuigkennis (casco, systemen, motoren)
Algemene vliegtuigkennis (instrumenten, avionica)
Gewichtsbestek
Vliegtuigprestaties
Vluchtplannig
Menselijke bekwaamheden en beperkingen
Weerkunde
Algemene navigatie
Radio navigatie
Operationele procedures
Aërodynamica
Communicatieprocedures VFR
Communicatieprocedures IFR

  Praktijk

Het praktijk gedeelte omvat 231 vlieguren(waarvan 6 uren in het After Care Programma en waarvan een afzonderlijke cursus Multi Crew Cooperation (MCC) van 20 uur ).

VFR = Visual Flight Rules
PPL = Private Pilot License
IFR = Instrument Flight Rules
ME = Multi-engine
CPL = Commercial Pilot License
MCC = Multi Crew Cooperation

  Examens

Theorie:
Om de kandidaat maximaal voor te bereiden op de officiële examens worden regelmatig testen georganiseerd en wordt het lesjaar afgesloten met schoolexamens. De officiële examens, onder de vorm van meerkeuzevragen, worden afgenomen door het Directoraat Generaal van de Luchtvaart te Brussel. De minimum score om te slagen bedraagt 75% per vak.
Praktijk:
Er worden 2 praktijk examens georganiseerd door OAC, namelijk:
PPL examen
CPL / ME - IFR examen
De examens worden afgenomen op een toestel van OAC, de examinator wordt aangeduid door het Directoraat-generaal Luchtvaart.