• actief
  • not active
  • hover

Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel aan Ostend Air College verstrekt worden opgenomen in de database van Ostend Air College. Deze gegevens worden door Ostend Air College gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten/diensten. Iedereen beschikt over een inzage-, correctie- en schrappingsrecht. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen.